Få hjelp til din bedrift

Ambisiøse gründere trenger all hjelp de kan få, og særlig i oppstartfasen er det lurt å ta til seg så mange tips som mulig. Derfor anbefaler vi å sjekke ut Innovasjon Norge, for å se på hvilken måte de kan bistå deg med å få din bedrift på fote.

18 Feb 2019