Prosjekter


PI jobber med samfunnsinnovasjon, med prosjekter som skal bidra til å løse samfunnsutfordringer, tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser. Vi utvikler prosjekter i tett samarbeid med privat og offentlig næringsliv og akademia. I løpet av de siste ti årene har vi hentet inn over 80 MNOK i kapital til små og store prosjekter i regionen. Vi hjelper både private og offentlige virksomheter med å løse utfordringer.
Helse og velferdsteknologi

Kreative næringer
Fornybare ressurser
By- og stedsutvikling