Om Papirbredden Innovasjon

Etablert i 2006


Papirbredden Innovasjon ble etablert i 2006 for å være en katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i regionen. Vi utvikler og gjennomfører prosjekter som har som mål å tilføre regionen kompetanse og nye arbeidsplasser. Våre kjerneområder er til enhver tid i samsvar med regionens satsingsområder. Hos oss finner du en spennende arena for samfunnsinnovasjon, og vi hjelper private og offentlige virksomheter med å løse sine utfordringer.

Gjennom vårt heleide datterselskap Driv Inkubator, får gründere hjelp til å bygge sin bedrift. Inkubatoren er med i det nasjonale SIVA programmet, og tilbyr rabatterte rådgivningstjenester og tilgang til kompetanse, nettverk og kapital.

Trenger du kontorplass eller et midlertidig prosjektkontor i et spennende innovasjonsmiljø, leier vi også ut lokaler i tilknytning til vår egen virksomhet.
Eiere

Papirbredden Innovasjon er en uavhengig aktør,
og har eiere fra privat og offentlig næringsliv og akademia.


AS PLTZ Aass
DNB
Drammen kommune
Drammen Nærings-livsforening
Høgskolen i Sørøst-Norge
Lindum AS
Nedre Eiker kommune
Nordea Bank Norge ASA
Orkidehøgda Holding AS
Papirbredden Eiendom AS
Røyken kommune
Sande kommune
SIVA
Svelvik kommune
Ål kommune
Styret

Styret i Papirbredden Innovasjon består av: