Innovasjon

Papirbredden Innovasjon er en katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i regionen. Vi er en del av et stort, tverrfaglig og internasjonalt innovasjonsmiljø, og kan tilby bedrifter og organisasjoner skreddersydde verktøy og program for å utløse nye tanker, produkter og tjenester.

Ta gjerne kontakt