Helseklynge Brakerøya

Helse og velferdsteknologi


Et nytt sykehus på Brakerøya kan bli kraftsenteret i en helseklynge. Der kan næringsliv, forskning og undervisning møtes for å utvikle fremtidens løsninger innen helse og omsorg – i tett kontakt med pasientene. Vi har allerede et sterkt innovasjonsmiljø innen helse- og velferdsteknologi i regionen, med sentrale aktører som Høgskolen i Sørøst-Norge, Vitensenteret for helse og teknologi, Driv inkubator som jobber med helsegründere og store internasjonale konsern som MSD. Papirbredden Innovasjon ønsker å være en katalysator for å styrke dette miljøet ytterligere, og for å bidra til å skape vekst og utvikling av næringslivet i regionen - med spennende nye kunnskapsarbeidsplasser.

Se brosjyren her

Prosjektleder: Tina Wågønes
Prosjekter innen: Helse og Velferd
Helseklynge Brakerøya

Osteoporose

Universell utforming
Vitensenter helse og teknologi
Arena Helseinnovasjon