Brodahls Gummivarefabrik

Kreative næringer


Innovasjon skjer der kreative mennesker møtes. Papirbredden Innovasjon har i et tre-årig utviklingsprosjekt jobbet med en regional satsing på kreative næringer i Buskerud. Den kreative næringsklyngen i Brodahls Gummivarefabrik er resultatet av denne satsingen, og i dag er 25 bedrifter samlokalisert her. Målet er at Brodahls skal være drivkraften i en videre regional satsing på kreative næringer. Prosjektet har vært finansiert av midler fra Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Kulturdepartementet.


Nettside: brodahlsgummivarefabrik.no
Prosjektleder: Gunnar Grinaker
Prosjekter innen: Kreative næringer
Brodahls Gummivarefabrik
Working4Talent
Kreative Hallingdal
Kreative Slemmestad
Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk (ØKS)
Drammen Sacred Music Festival
Nye Buskerud Teater