Biolab på Sydskogen skole

Fornybare ressurser


Prosjekteringen av ny skole i Sydskogen er i gang. Det er vedtatt politisk at det skal integreres et veksthus på taket av skolen, som skal bygges som passivhus og i massivtre, og som skal stå ferdig til 1. januar 2019. Dermed blir Sydskogen den først skolen i Norge med et svært moderne, miljørettet og interessant veksthusklasserom på taket.

Det blir et tverrfaglig flerbruksrom og undervisningslokale på ca. 70 kvadratmeter og klasserommet vil gi mye godt dagslys, god luft og godt regulert temperatur som fremmer konsentrasjon og gi et sunt og godt læringsmiljø.

BBBLS veksthuset får et energiforbruk som er 80–90 prosent lavere enn tradisjonelle veksthus ved å bruke såpebobler som isolasjon i veggene og kan brukes hele året. Meningen er å supplere veksthuset med et mikroanlegg som lager biogass, CO₂, kompost og biogjødsel av matavfallet fra skolen. Biogass som ikke brukes til oppvarming av veksthuset kan brukes som supplement til oppvarming av skolen, eller lage strøm. Med veksthus eliminerer man transport av matavfallet fra skolen, produserer ureist mat til elevene, og ureist kompost og gjødsel til drivhuset. Veksthuset på Sydskogen skole vil være et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet.

Viktigst vil være den kunnskapen elevene får om klima, karbonkretsløpet, landbruk, matproduksjon og sirkulær økonomi, med mål om at denne kunnskapen vil føre til en mer klimavennlig holdning og atferd.

Prosjektperiode: 2016 – 2019
Prosjektleder: Inger Bondevik Grimm
Prosjekter innen: Fornybare ressurser
Food2Waste2Food - urbane veksthus

Kunnskaps- og opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken

Biolab på Sydskogen skole
Det grønne skiftet
Blågrønne tak
Tidevannskraftverk