Papirbredden Innovasjon
- en katalysator for innovasjon og vekst i regionen
GRÜNDERE
PROSJEKTER
INNOVASJON
Aktuelt

Helse og velferdsteknologi
Helseklynge Brakerøya

Et nytt sykehus på Brakerøya kan bli kraftsenteret i en helseklynge. Der kan næringsliv, forskning og undervisning møtes for å utvikle fremtidens løsninger innen helse og omsorg – i tett kontakt med pasientene.
Fornybare ressurser
Biolab på Sydskogen skole

Prosjekteringen av ny skole i Sydskogen er i gang. Det er vedtatt politisk at det skal integreres et veksthus på taket av skolen, som skal bygges som passivhus og i massivtre, og som skal stå ferdig til 1. januar 2019.
Kreative næringer
Brodahls Gummivarefabrik

Innovasjon skjer der kreative mennesker møtes. Papirbredden Innovasjon har i et tre-årig utviklingsprosjekt jobbet med en regional satsing på kreative næringer i Buskerud.